• Home
  • RFI UHF Unity Transit Antenna (430-450MHz); UHF(F)

Out of stock

RFI UHF Unity Transit Antenna (430-450MHz); UHF(F)

SKU: TLA600-67
Frequency Range430 - 450
BrandRFI